IT One Innovation Awards 2010 : เชิญชวนนิสิต-นักศึกษา ประกวด แผนโครงงาน Innovative Software

ITOneInnovationAward2.jpgสมัครโครงการ IT One Innovation Awards 2010

เมื่อโอกาสก้าวเข้ามาเราอีกครั้ง งานนี้น้องๆ นิสิตนักศึกษาภาคคอมทั้งหลายไม่ควรพลาด กับการประกวดโครงการ IT One Innovation Awards 2010 ซึ่งจัดโดยบริษัทไอทีวัน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้และต้องการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถกันอีกครั้ง โดยมีรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทเลยทีเดียว ซึ่งการประกวดครั้งนี้แข่งกันเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป ดังนั้นต้องรีบไปรวมทีมแล้วสมัครแข่งขันกันนะคะ

กำหนดการ IT One Innovation Awards 2010

เปิดรับสมัครและส่งโครงงาน : ระหว่าง 1 -25 พฤศจิกายน 2553

ประกาศผลรอบคัดเลือก 20 ทีม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ต้องนำเสนอแผนโครงงาน ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553
ณ ห้อง Silom Ballroom โรงแรม Holiday Inn Silom, Bangkok
(ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสินจะได้รับเงินทุนสนับสนุนทีม ทีมละ 3,000 บาท และของที่ระลึกทุกทีม)
ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ต้องนำเสนอแผนโครงงาน ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553

คุณสมบัติของผู้สมัคร IT One Innovation Awards 2010

1. ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท หรือเอก
2 ต้องศึกษาในสาขาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

รางวัล IT One Innovation Awards 2010

– ชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
– รองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
– รองชนะเลิศอันดับสอง 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
เงินรางวัลต้องหักภาษี ณที่จ่าย 5%

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ IT One Innovation Awards 2010

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.itone.co.th/innovationawards/ หรือสอบถามคุณณัฎฐกา เสนาลักษณ์ เบอร์ 02-271-5019, 02-271-5243, 02-271-5211

สมัครโครงการ IT One Innovation Awards 2010

Leave a comment