งาน Open House คณะวิศวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ออฟต้องไปทำหน้าที่เป็นคนแนะนำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในงาน Open House คณะวิศวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หรือเรียกได้ว่าเป็นงานที่น้องๆ ม.ปลาย จะได้เข้ามารู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากยิ่งขึ้น โดยแต่ละภาควิชาก็ได้มีพี่ๆ มาคอยให้คำแนะนำ และอธิบายถึงรายละเอียดด้านการเรียน การสอนของแต่ละภาค รวมไปถึงมีการพาน้องๆ ไปชมสถานที่เรียน และห้องปฏิบ้ติการของภาควิชาต่างๆ อีกด้วย ซึ่้งทางภาคคอมของออฟก็ได้มีการให้น้องๆไปชมที่ภาคด้วยเหมือนกันอะคะ แต่ว่าวันนี้หน้าที่ของออฟคือเฝ้าบอร์ดและตอบคำถามน้องๆ อะคะ

OpenHouseKU_1.jpg

หลัีงจากทีอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมของภาควิชาไปแล้วก็ได้มีพี่ๆ พาไปทัวร์ห้องแลบต่างๆ

– IWING (อ.อนันต์) : ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย

– IML (อ.ยอดเ ยี่ยม) : ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัจฉริยะ

– DAKDL (อ.กฤษณะ) : ห้องปฏิบัติการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและสืบค้นความรู้

– NAIST(อ.อัศนีย์) : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ

– Theory (อ.มะนาว) : ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี

– HPCNC (อ.ภุชงค์ ห้อง Microsoft กับSUN) : ศูนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

– MAD (อ.เจี๊ยบ) : ห้องปฏิบัติการวิจัยการวิเคราะห์และค้นพบเนื้อหาประสม

OpenHouseKU_2.jpg

ภาพแสดงภาควิชาต่างๆมาออกบูธให้น้องๆ

หมายเหตุ : วันนี้แอบอัพลวกๆ อะ ต้องกลับไปเตรียมงานพรีเซนต์ NSC พรุ่งนี้ต่อแล้วอะคะ

Leave a comment