[WP] ติดตั้งตัววัดสถิติ

การติดตั้งตัววัดสถิติ วัดจำนวนผู้เยี่ยมชม
1.เข้า http://extremetracking.com/?reg แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ
2.เข้าสู่ขั้นตอนการติดต้ง
stat
3.คลิก here เพื่อไปเอาโคด
stat2
4.เลือกว่าคุณใช้เฟรมหรือไม่
stat3

5.จะได้โคดที่เราต้องทำไปวางใน Template ของเรา

stat4

6.เลือกวางโคดในส่วนที่ต้องการ
stat6

7.หากคุณต้องการดูจำนวนผู้เยี่ยมชม สามารถคลิกที่รูปภาพ stat7 align=ในเวบไซต์ได้เลย

Leave a comment