Samart Innovation Awards 2009 (SIA)

วันนี้มาขอฝากข่าวประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดีๆให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่อยู่ในแวดวงการพัฒนาซอฟต์แวรให้ได้มาร่วมสนุกและส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลกัน ออฟก็ยังไม่เคยส่งแข่งรายการนี้เหมือนกัน ก็มีความคิดว่าอยากจะส่งอยู่ แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ก็อยากจะมาบอกข่าวเอาไว้ก่อน

Samart_Innovation_Awards_2009.jpg

โครงการ Samart Innovation Awards 2009 ครั้งที่ 7 โครงการที่เน้นประกวดความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ปีนี้สร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยมีการขยายกลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัดแค่กลุ่มนิสิตนักศึกษา แต่จะครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป และนอกจากจะประกวดซอฟต์แวร์ประเภท Mobile Application แล้ว ในปีนี้ยังมีการเพิ่มประเภท Business Software โดยเฉพาะด้าน e-Learning เข้าไปด้วย อีกทั้งยังเน้นให้เป็นปีแห่งการสร้างเถ้าแก่มืออาชีพ เพื่อส่งเสริมทางด้านการพาณิชย์สำหรับผลงานที่โดดเด่นและช่วยสร้างรายได้ รองรับกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 มิ.ย. นี้เท่านั้น เพิ่มเติม

ประเภทการประกวด

1. Business Software

แบ่งออกเป็น 2 หมวดย่อย

1.1 e-Learning Software ได้แก่

1.1.1 ระบบ LMS (Learning Management System) คือ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้แก่

– การชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ทั้งบัตรเครดิต และ e-Payment
– การลงทะเบียนออนไลน์
– การบริหารจัดการหลักสูตร และรายวิชา
– การจัดการห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
– การสร้างการบ้านและข้อสอบ
– การติดตามพฤติกรรมเข้าใช้งานระบบ
– การสื่อสารภายในรายวิชา เช่น Chat Webboard e-Mail
– การประเมินผลการเรียน การตัดเกรด

1.1.2 ระบบ CMS (Content Management System) คือ ระบบบริหารจัดการ Content บนหน้าเว็บไซต์ ที่มีเครื่องมือช่วยในการแก้ไข Content บนหน้าเว็บไซต์ได้โดยง่าย และมี Featureการใช้งานในลักษณะ Web Community Network เหมือน Hi5

1.1.3 ระบบ e-Testing คือ ระบบจัดสอบออนไลน์ที่ประกอบด้วยระบบคลังข้อสอบ ระบบวัดความยากง่ายของข้อสอบตามมาตรฐานการวัดผลประเมินผล รองรับการแสดงผลในรูปแบบ Web-basedTesting ผ่าน Device ต่าง ๆ เช่น PC / Notebook Mobile Phone และ PDA

1.1.4 ระบบ M-Learning คือ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน M-Device ต่าง ๆ เช่น PDA Notebook Mobile Phone และ MP3

1.2 General Business Application
ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจทั่วไปที่นอกเหนือจาก e-Learning Software

2. Mobile Phone Application

การออกแบบและพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือใหม่ๆ เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์มือถือ อาทิ เพื่อความบันเทิงการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

เทคโนโลยีที่ใช้แข่งขัน
Device: Mobile phone, PDA Phone
Platform: Symbian, Smartphone, Java Application, Java MIDP 2.0,Window Mobile, iPhone, Android (Google OS)
Programming Language: Java (J2ME), VB, C#, C++, etc.

ระยะเวลาการประกวด

1. ประเภท Business Software

• รอบแรก คัดเลือกผลงาน
ส่ง ใบสมัคร ทางเว็บไซต์    เม.ย.-16 มิ.ย. 52
ส่ง Proposal 6 ชุด (ดูหัวข้อ Proposal ได้ที่นี่)    16 ก.ค. 52
คัดเลือก Proposal เพื่อเข้าสู่รอบสุดท้าย 10 ผลงาน    17 – 31 ก.ค. 52
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย    10 ส.ค. 52

• รอบสุดท้าย นำเสนอผลงาน
นำเสนอผลงาน พร้อม Prototype    7 พ.ย. 52
ประกาศผล+มอบรางวัล    9 ธ.ค. 52

2. ประเภท Mobile Phone Application

• รอบแรก คัดเลือกผลงาน
คัดเลือก ใบสมัคร ทางเว็บไซต์     18-25 มิ.ย. 52
ประกาศผลรอบแรก(ทางเว็บไซต์)    6 ก.ค. 52

• รอบที่ 2 นำเสนอผลงาน ครั้งที่ 1
ส่งผลงาน Proposal 6 ชุด + Demo ผลงาน (ดูหัวข้อ Proposal ได้ที่นี่)    3 ก.ย. 52
นำเสนอแนวิคดและ Demo ต่อคณะกรรมการ    12 ก.ย. 52
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย    16 ก.ย. 52

• รอบสุดท้าย นำเสนอผลงาน รอบสุดท้าย
ส่งผลงาน Proposal ที่แก้ไข 6 ชุด + ผลงานที่สำเร็จ     29 ต.ค. 52
ตรวจสอบผลงานโดย R&D    2-6 พ.ย. 52
นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ    14 พ.ย. 52
ประกาศผล+มอบรางวัล     9 ธ.ค. 52

รางวัล

ประเภท Gold Silver Bronze ชมเชย2 รางวัล
Business Software
(กลุ่มบุคคลทั่วไป)
150,000 80,000 50,000 35,000
Mobile Phone App.
กลุ่มบุคคลทั่วไป
กลุ่มนักศึกษา
80,000
50,000
50,000
30,000
30,000
10,000

รับสมัคร :

ส่งใบสมัคร ผ่านเว็บไซต์ www.samartcorp.com/innovation_award ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของ

– ชื่อผลงาน
– ทีมาของการพัฒนาผลงาน
– รายละเอียดของผลงาน
– เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา
– ประโยชน์ของผลงาน
– แนวคิดในการทำตลาด
-เปรียบเทียบจุดเด่นที่แตกต่างของซอฟต์แวร์ของท่าน กับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วในตลาด

Leave a comment