Roadshow การแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ”

contest_frit.jpg

วันนี้ได้มีการมาประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ชิง“รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ที่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ฟังเป็นทั้งนิสิตคณะวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คนงานเยอะกันมาก ก็เลยทำให้คนฟังดูบางตาไปหน่อย

  • Roadshow การแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ”Presentation Road Show

View more presentations from Kritiya Sangnitidaj.

  • สไลด์

  • กำหนดการล่าสุด

– ส่งใบสมัคร และ PROPOSAL ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะ

Leave a comment