สร้าง E-R Diagram ง่ายๆ ด้วย MySQL Workbench

เตรียมความพร้อม

– เข้าไปที่  http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.1.html เพื่อดาว์นโหลดโปรแกรม
– เมื่อเลือก Mirror เป็น Thailand แล้วกด ดาวน์โหลด ถ้าใช้ Firefox จะพบกับความเน่า เนื่องจาก Firefox อ่าน .msi ได้เลยต้องเอาไปโหลดใน FlashGet

ขั้นตอนการสร้าง

1. หลังจากทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา

ER_1.jpg

2. กด Add Table เพื่อทำการสร้างตาราง

ER_2.jpg

3. ใส่ชื่อตาราง (ในที่นี้ใช้ชื่อ Profile)

ER_3.jpg

4. กำหนด field หรือ Column โดยกดเลือกแทบ Columns

ER_4.jpg

– โดยสามารถเลือกให้ Column นั้นเป็น PRIMARY KEY ได้โดยทำการเลือกทางด้านขวา

– เลือก Datatype เช่น ถ้าเป็นตัวเลขให้เลือก INT

– NN คือ Not Null (ไม่ให้มีค่าว่าง)

– AI คือ Auto Incremental (ให้มีการเพิ่มค่าโดยอัตโนมัติ)

– สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นได้โดย Double Click ที่ ชองว่างของ Default

– ถ้าต้องการสร้าง Column ใหม่ให้ Double Click ที่ช่องว่าง

ER_5.jpg

5. ถ้ามีตารางที่้ต้องมี Foreign Key เช่นสร้างตาราง Order ที่ต้องมีการใช้ IdProfile มาเป็น Foreign Key ด้วย

– ให้กดที่ แทบ Column ของ ตาราง Order แล้วสร้าง Column ที่มีชื่อเหมือนกับ Foreign Keys (ในที่นี้ใชสร้าง id)

ER_7.jpg

– ให้กดที่ แทบ Foreign Keys ของ ตาราง Order

– ใส่ Foreign Key Name :  โดยในที่นี้ใส่ idProfile

– เลือก Referenced Table : ในที่นี้เลือก mydb.Profile

– เลือก Column ที่ต้องการอ้างถึงเชื่อมตาราง : ในที่นี้เลือก idProfile ของ ตาราง Order อ้างไปถึง idProfile ของตาราง Profile

ER_8.jpg

6. สร้าง E-R Diagram โดยเลือก Model > Create Diagram from Catalog Objects

ER_9.jpg

7. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ในชื่อ Model

ER_10.jpg

– ตอนแรกต้องทำการลดขนาดของ ภาพ diagram ที่สร้างขึ้นมาก่อนเนื่องจากว่าภาพจะอยู่ที่นอกขอบกระดาษ

Leave a comment