ประกาศผล NSC 2009 รอบที่ 2

วันนี้เป็นวันประกาศผลการพิจารณาผลงานโครงการ NSC2009 ที่ผ่านได้รับทุนสนับสนุนงวดที่ 2 และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งปรากฏว่าทีมของออฟทีส่ง โปรแกรมเสริมสำหรับเอดิเตอร์เพื่อจัดการแฟ้มข้อมูลผ่านทาง SSH (Remote Editing through SSH Plug-in) ผ่านได้รับทุน แ่ต่ไม่ผ่านเข้ารอบชิงอะคะ อิอิ

resultnsc_2.jpg

แต่ยังไงก็ต้องถือว่าโอเคเลยอะคะ เพราะว่าหัวหน้าทีมของเราบอกว่าก็โอเคแล้ว เราก็ต้อง Accept all ตามเค้าไปอะคะ

NSC11.jpg

The National Software Contest โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ NSC เป็นโครงการที่ NECTEC ได้ริเริ่มจัดทำขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็นประโยชน์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งมีต้นทุนไม่สูงเนื่องจากใช้กำลังสมองของมนุษย์เป็นส่วนสำคัญในการสร้าง สรรค์ และประเทศไทยเรามีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ และการพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ของประเทศ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้ดำเนินโครงการนี้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2537 โดยใช้ชื่อ “โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” โดยศูนย์ฯ เป็นผู้ที่สนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้เยาวชน และผู้ที่สนใจได้เห็นความสำคัญ และทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างเวทีให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถ ได้พัฒนาความรู้ และได้ประสบการณ์ในการประกวดแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับประเทศ อันจะเป็นการช่วยสร้างนักวิจัย และ/หรือ นักเขียนโปรแกรมระดับอาชีพต่อไป

ที่มา : http://www2.nectec.or.th/nsc/

รายชื่อนักพัฒนาโครงการ NSC2009 ที่ผ่านได้รับทุนสนับสนุนงวดที่ 2 และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของแต่ละภูมิภาค

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ภาคกลาง

หมายเหตุ

– ขอไปปั่นงาน web service ก่อนนะค้า

– ขอแสดงความดีใจกับทีมจากเกษตรศาตร์หลายๆทีมที่เข้ารอบชิงนะคะ

Leave a comment